fredag 13 februari 2009

Skillnad på tjänst och tjänst

Jag upphör aldrig att förvånas över olikheter i synsätt och diskriminering och nedlåtande synsätt. Byggnads driver nu frågan om utökad avdragsrätt för byggnadsarbete som utförs i hemmen. Fackförbund inom LO-familjen var och är fortfarande motståndare till avdragsmöjligheter för hushållsnära tjänster. Vari finns logiken? Jag anser att det är hög tid att uppgradera branscher där det finns ett stort antal kvinnliga företagare, kvinnliga anställda och dessutom kvinnliga tjänster. Byggnad argument om att svartjobben minskar med avdragsrätt för byggtjänster klingar ihåligt. Varför är det mer angeläget att män har vita anställningar män inte kvinnor? Öka möjligheten för avdragsrätt av hushållsnära tjänster och slå ett slag för en förbättrad arbetssituation, också för kvinnor.
utkast

Inga kommentarer: