onsdag 11 februari 2009

En politik för uppfinnare

Sverige behöver fler uppfinningar. Många uppfinnare påtalar regelbundet det absurda i att de behöver skriva olika ansökningar till olika statliga myndigheter. Jag är beredd att hålla med dem. En stor förenkling skulle vara att en och samma ansökan skulle kunna användas för att söka anslag hos, Almi, Vinnova, Nutek, Innovationsbron, Teknikbron och Energimyndigheten. Jag arbetar för att detta skall bli möjligt. De statliga anslagen skall vara till hjälp utan att generera mer arbete.

Inga kommentarer: