fredag 13 februari 2009

På väg mot Europa

Nu är den Moderata valsedeln till EU-valet fastställd. Jag känner mig glad och stolt. kandidaterna är kompetenta och mixen bra, unga, äldre, kvinnor, män, från olika geografiska delar av Sverige, bred politisk kunskap, erfarna eu-parlamentariker och nybörjare. Listan toppas av kvartetten Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Christoffer Fjellner och Susanna Haby. Ett viktigt steg närmare valet den 7 juni är nu taget. Kandidaterna utsedda och kampanjen kan börja. Valet till Europaparlamentet är viktigt, enligt min uppfattning viktigare än valet till Sveriges Riksdag eftersom det är inom EU som direktiv och förordningar utarbetas som medlemsländerna är tvingade att införa inom ett visst tidsintervall. Dessutom är samarbetet inom EU en förutsättning för ett gemensamt och effektivt arbete mot kriminalitet, för bättre miljö och fred.

Inga kommentarer: