fredag 13 februari 2009

Euro 2009

Ännu ett steg närmare valet till Europaparlamentet är taget. Gunnar Hökmark toppar den moderata valsedeln. Valplattformen antogs, liksom valsedeln av ett enigt partiråd. En politik för arbete är prioriterat också i EU-valet. Det är bra, utan en fungerande arbetsmarknad kan inga visioner genomföras. Principen om att arbete ger välstånd gäller här hemma, i Europa och på alla andra platser. Ett steg närmare en europeisk arbetsmarknad är att inför euron också i Sverige, en gemensam valuta underlättar för såväl företagande som arbete. I folkomröstningen 2003 röstade svenska folket nej till euron. Jag tycker att det efter det svenska ordförandeskapet i EU 2009 är dags att åter initiera en diskussion om euron.

Inga kommentarer: