måndag 16 februari 2009

Vägen nedåt kan bli vägen uppåt

Att världsekonomin befinner sig i en rejäl konjunkturnedgång är tydligt, enligt många analytiker är nedgången den värsta på 25 år. Finanskrisen har nu gått över i en minskad efterfrågan av varor och tjänster. I budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen flera offensiva åtgärder för att möta konjunkturnedgången. Satsningarna gäller jobb och företagande, forskning och infrastruktur för framtiden samt en förstärkning av välfärden, totalt 32 miljarder kronor för 2009. För att Sverige skall vara redo att stå i fronten när konjunkturen vänder är det viktigt att också fortsätta arbetet med att stödja de nybildade företagen och de personer som har idéer att utveckla. Alla resurser får inte satsas på att stödja de stora företagen. Det är också angeläget att samhället inte har skygglappar för ögonen utan att vi alla har en öppen attityd i syfte att bejaka utveckling, också av det som ännu inte är etablerat på markanden. Ett steg i rätt riktning är att redan i grundskolan bygga in entreprenörskap i schemat. Lågkonjunkturen kan vara språngbrädan till en positiv utveckling.

Inga kommentarer: