onsdag 18 februari 2009

Vems ansvar att kvinnor på ledande poster blir fler

Flera av moderaternas ledande kvinnor har lämnat politiken efter omfattande mediedrev. Samma media som närmast bedrev hetsjakt på Axén Olin, Borelius, Schenström, Stegö Chiló undrar nu varför kvinnorna lämnat moderaterna medan männen stannar kvar, exempelvis Borg, Littorin, Billström och Wessberg. Denna fråga bör media själv besvara. Var fanns mediedrevet på nämnda män? När Sakine Madon i Expressen skriver att moderaterna är mansstyrt och inte sopar rent framför egen dörr när det gäller feminism anser jag att det vore klädsamt om Madon ställer samma fråga till sig själv. Jag är trött på att kvinnor alltid döms hårdare och efter annan måttstock än män. För att kvinnor skall ha en möjlighet att inneha maktpositioner inom de politiska partierna, inklusive Moderaterna, måste också media behandla kvinnor på samma sätt som de behandlar männen. Att pressen på kvinnor är hårdare än på män har media ett stort ansvar för.

Inga kommentarer: