måndag 16 februari 2009

Konst och ansvar

Konstfack utmärker sig igen. All reklam är inte bra reklam. Först är det missbruk av hälso- och sjukvården, sedan vandalisering av tunnelbanan. Frågorna är fler än svaren, ledningens ansvar? Handledarnas ansvar? Studenternas eget ansvar? För mig är inte vandalisering konst, lika lite som det är konst att spela alvarligt sjuk. Inom andra högskoleutbildningar ingår etik, ansvar för det egna arbetet och metodik. Var finns dessa ämnen inom Konstfacks kursplaner?
Indicierna på konstfack har inga vinnare. De kostnader som uppstått på grund av studenternas agerande anser jag skall belasta Konstfacks budget och att en offentlig ursäkt är på sin plats.

1 kommentar:

ragnar sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.