måndag 16 februari 2009

Öppen källkod

Att läsa Chalmers magasin är bra läsning, där finns visioner om hur IT-tekniken kan användas för att sprida upphovsrättsskyddat material på nytt sätt. Den röda tråden är hur användningen av Internet måste förändras för att utveckling och kommunikation skall främjas. Flera intressanta tankar presenteras, exempelvis möjligheten att lyssna gratis men ladda ned mot betalning, fria programvaror men kostnad för support. Öppen källkod är ett exempel på utveckling som ger nya möjligheter på nätet. Personligen tror jag att diskussionen om hur Internet kan användas med stöd av dagens teknik är mer fruktbart än att höja rösten till förmån för mer spaning och hårdare reglering av fildelning.

Inga kommentarer: