onsdag 18 februari 2009

Fria apotek

Redan nästa sommar kan det bli möjligt med fria apotek och ett upphörande av det statliga monopolet. Med slopat monopol kan det bli möjligt för oss i Sverige att få samma tillgång till apotek som i övriga europeiska länder med fler apotek, bättre öppettider och kortare köer. Erfarenheterna från grannländerna visar att ett slopande av monopol leder till bättre tillgänglighet för kunder och större möjligheter för apotekare och farmacevter att utveckla sina arbetsplatser utan att behöva kämpa mot den byråkrati som ett statligt monopol med toppstyrd organisation innebär.

Eftersom apotekare och farmaceuter ofta är kvinnor öppnas ytterligare en möjlighet för kvinnor att bli egna företagare och även möjlighet till anställning inom näringslivet. Jag ser framemot förändringen av apoteken från statligt monopol till fria företag.

Inga kommentarer: