onsdag 18 februari 2009

Tjeckien ett steg närmare Lissabonfördraget

Efter lång och intensiv debatt har nu också Tjeckien beslutat sig för att genomföra Lissabonfördraget. Efter flera veckors utskottsbehandling och uppskjutna plenardebatter påbörjades på tisdagskvällen en slutdebatt om Lissabonfördraget i det tjeckiska parlamentets deputeradekammare. Debatten fortsatte på onsdagsmorgonen och därefter följde beslut. Av 197 närvarande ledamöter röstade 125 för att fördraget ska ratificeras av Tjeckien. Nästa formella steg i Tjeckiens ratifikationsprocess är senatens omröstning. Denna väntas ske i april, efter det att senatsutskotten behandlat fördraget. När även senaten godkänt Lissabonfördraget ska Tjeckiens ratifikation därefter undertecknas av president Klaus. Det är positivt att Tjeckien har tagit sitt första steg mot en ratificering av Lissabonfördraget även om utgången av senatens och presidentens beslut är osäkra.
Tjeckiens beslut innebär att ännu ett steg är taget mot en fördjupad integration inom EU. Med Lissabonfördraget får EU större förmåga att agera. En gemenensam Europeisk röst är värdefull inte minst i tider av ekonomisk kris. Jag hoppas att Tjeckien kommer att rösta ratificera Lissabonfördraget inom en snar framtid.

Inga kommentarer: