måndag 16 februari 2009

Bygg på höjden

Äntligen börjar det växa upp lite högre fastigheter i Stockholms innerstad. Det är attraktivt att bo innanför tullarna och bostadsutbudet är begränsat. Priserna för bostäder är höga oavsett om det handlar om bostadsrätter eller den svarta marknaden för hyreskontrakt. Inga signaler tyder på att efterfrågan av bostäder kommer att sjunka. Den begränsade mark som finns till förfogande för nybyggnation bör användas på bästa möjliga sätt för att öka antalet lägenheter. Men det räcker inte att bygga 10 eller 15 våningar, bygg minst 2o gärna fler. Bygg på höjden, renovera på höjden och gör det möjligt för fler människor att bo centralt i Stockholm. Argumenten om att kyrktornen skall vara horisontens högsta punkt håller inte längre. Stockholm är en modern storstad och det bör återspeglas i stadsplaneringen.

Inga kommentarer: