måndag 16 februari 2009

Fildelning

Min uppfattning är att fildelning har kommit för att stanna. Tyvärr tror jag inte att en fällande dom mot Pirate Bay stoppar den illegala fildelningen, den kommer bara att ta andra vägar. Under 1800-talet krävdes att all litteratur skulle vara godkänd av konungen för att få tryckas, systemet föll så småningom på sin egen otymplighet. Kan inställningen till fildelning över tiden utvecklas på samma väg ?

Inga kommentarer: