onsdag 18 februari 2009

Saab och GM

Den internationella lågkonjunkturen skonar ingen verksamhet och inget land. De dystra rapporterna duggar i tät följd. Utan tvekan är en av de största frågorna just nu Saab och General Motors. Arbetstillfällen är i fara, GM vill inte skjuta till mer kapital, röster höjs för att regeringen, dvs. skattebetalarna, skall skjuta till kapital. Är detta lösningen på Saabs kris? Nja, jag anser inte det. För att företag skall vara lönsamt måste det producera varor som kunderna vill köpa. Är det måne så att bilmarknaden är överetablerad, att biltillverkarna har större volym på tillverkningen än efterfrågan, att kunderna efterfrågar andra bilmodeller än vad tillverkarna erbjuder? Om det nu är så att Saab kan utvecklas till ett framgångsrikt företag är frågan varför GM inte vill skjuta till erforderligt kapital? Jag tror inte att rätt form av stöd för den svenska industrin är att staten skjuter till kapital i branscher som under lång tid varit krisdrabbade. Den minnesgode har teko- och varvskrisen i minne, trots omfattande ekonomiskt stöd från staten icke branscherna omkull. Som alltid är det viktigt att dra lärdom av historien och jag kan inte se någon anledning till att ett finansiellt statligt stöd skulle lyckas bättre nu än tidigare. Sverige behöver ett levande näringsliv och det förutsätter företag med lönsamhet.

Inga kommentarer: