onsdag 18 februari 2009

GM - ta ert ansvar

General Motors vilja att dra sig ur ägandet av Saab är en tydlig illustration av krisen inom bilindustrin. Bakgrunden är både att industrin inte har producerat de bilar som kunderna efterfrågar och den lågkonjunktur som följer i finanskrisens spår.
Tyvärr finns det inga enkla lösningar på Saabs problem, men när GM nu skjuter ifrån sig problemen så brister företaget i ansvar. Alliansen har i förhandlingar med GM tydliggjort att staten kan vidta olika åtgärder för att lindra effekterna av krisen exempelvis kreditgarantier, satsningar på forskning & utveckling och stöd till de medarbetare som riskerar att bli varslade.
Samtidigt är Alliansen tydliga med att staten inte bör ta över hela ägaransvaret för Saab. De senaste tio åren har amerikanskägda Saab gått med mångmiljardförluster varje år. Saab betyder mycket för många människor i Sverige men att gå in som ny ägare och ta över ett i dag amerikanskägt bilmärke skulle inte bara innebära en stor kostnad för Sveriges skattebetalare utan också riskera betydande skattemedel under lång tid framöver. Om staten tar ett ägaransvar för Saab riskeras statsfinanserna på ett allvarligt sätt. Följden blir mindre resurser att satsa på välfärden eller till insatser åt de personer som behöver stöd för att kunna finna nya arbeten. Detta är inte rätt väg att gå för att lösa bilindustrins problem.

Jag delar regeringens uppfattning om att det är oacceptabelt att företag som i brinnande högkonjunktur delar ut mångmiljardbelopp till aktieägarna och gigantiska summor i bonusar till chefer, vill att skattebetalarna ska komma till undsättning när tiderna blir sämre. Det är oansvarigt att i goda tider plocka ut stora summor pengar och när konjunkturen vänder direkt ropa efter skattebetalarnas pengar. Långsiktighet innebär att ta ansvar också när tiderna blir sämre. Här har näringslivet i dag mycket att bevisa. Skolan och sjukvården ska inte behöva betala notan när storföretag missar att ta ansvar för att möta de sämre tider som förr eller senare alltid kommer.

Inga kommentarer: