torsdag 29 januari 2009

Bilen har en framtid

Jag hoppas att det snart kan bli slut på domedagsprofetiorna om att bilen har gjort sitt. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för alla att resa efter eget önskemål. För att det skall vara möjligt att ha kvar friheten att resa också i framtiden är behöver de alternativa bränslena utvecklas. Etanol är ett alternativ till bensin men fler alternativ behövs. Jag välkomnar därför industrin arbete med att utveckla el- och laddhybridbilar. Förhoppningsvis leder de samtal som regering, elleverantörer och bilindustri för till en snabbare utveckling mot fler alternativa bränslen. Vi är många som också i framtiden själva vill bestämma över våra resor.

Inga kommentarer: