söndag 25 januari 2009

Ur krisen med frihandel

Idag, söndag, träffas EU:S handelsminstrar för att diskutera hur handelspolitiken kan användas för att möta den rådande finansiella oron och den ekonomiska avmattningen. Diskussion tar även att ta upp de oroväckande tendenserna till ökad protektionism som följt i krisen spår. Vid fredagens EU-nämnd var vi en enig nämnd som slog fast att marknadsekonomin är viktig. Jag är övertygad om att när tillväxten dämpas och världshandeln krymper är det viktigare än någonsin att ta strid för den fria handeln och att slå vakt om de institutioner som upprätthåller det globala handelssystemet. I krisens spår följer tendenser till protektionism. Dessa måste mötas med fortsatta ansträngningar för att nå fram till ett nytt världshandelsavtal. Det är viktigt att EU fortsätter samtalen med andra länder, exempelvis Indien. Därför är kvällens möte mellan handelsministrarna i EU angelägen.

Inga kommentarer: