onsdag 28 januari 2009

Satsning på innovationer

Sverige har lång tradition av att vara ett land där uppfinningar utvecklas och blir till framstående innovationer. De flesta av oss tänker på Nobel, Rausing men det finns många fler uppfinnare och innovatörer. Idag har Riksdagen beslutat att öka anslaget till forskningsråden och Verket för innovationssystem med 375 miljoner kronor. Ökningen är utmärkt, att behovet av ekonomiskt stöd är omfattande vid utvecklande av uppfinningar ochstart av företag är välkänt. Behovet av ekonomiska resurser är lika stort oavsett om det handlar om innovationen stammar från forskning eller praktiskt kunnande. Jag ser nu framemot fortsatta satsningar också på produkter och affärsidéer som har en annan bakgrund än forskning.

Inga kommentarer: