tisdag 27 januari 2009

Samtal inför framtiden

Det är de vardagliga frågorna som utgör de stora utmaningarna för oss alla. Att få tiden att räcka till, att få makt över sitt eget liv. Ett kärvare ekonomiskt klimat gör att de flesta personer upplever vardagspusslet som än tuffare. Det är i kärva tider som de politiska besluten har stor betydelse. Leder de politiska besluten till bättre möjligheter att få arbete, bättre attityder till företagande med ökat företagande och expansion som följd? I kärvare tider blir kraven på tillgång till en skola, vård och omsorg som håller hög kvalitet och finns när den behövs än tydligare. Eftersom politiken är avgörande för utvecklingen i ett samhälle och sätter ramarna för hur vi kan leva våra liv tycker jag att det skall bli spännande att delta i det moderata utvecklingsprojektet ”Samtal med Sverige, öppet samråd inför nästa mandatperiod”. Det är i dialogen med människor som politiken formas, inte över handlingar eller sammanträdesbord.

Inga kommentarer: