söndag 25 januari 2009

Fler jobb med lägre skatt

Regeringens förslag om möjlighet till skatteuppskov för arbetsgivare är positivt. Förslaget ingår som en del i Alliansens åtgärdspaket för att motarbeta de negativa effekterna av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen. Syftet med åtgärden är att minska de likviditetsproblem som uppstår för företag som i dag inte kan få lån på normala villkor på grund av finanskrisen.
Skatteuppskovet innebär att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt. Personligen anser jag att en åtgärd som är bra i kristider också är bra när tiderna är bättre. Vikten av att sänkta skatter är lika stor oavsett konjunktur.

Inga kommentarer: