onsdag 28 januari 2009

Öppenhet genom sekretess

Reglerna för att garantera säkerheten i Riksdagen har utvecklats under senare år. Att säkerheten förbättras i Riksdagshuset är positivt men medför också negativa effekter. I Riksdagen har vi idag debatterat och beslutat att riksdagsstyrelsen bör överväga i vilken utsträckning besök hos riksdagsledamöter behöver anmälas och vilka uppgifter om besökare som behöver registreras. Bakgrunden till beslutet är att alla besökare till riksdagsledamöter i Riksdagshuset dokumenteras i ett offentligt besöksregister. Vem som helst kan begära ut besökregistret och där läsa uppgifter om vem som har besökt vilken ledamot. Enligt min mening måste det i en demokrati vara möjligt för den som så önskar att kontakta sina folkvalda utan att information om besöket skall bli en offentlig handling. Jag är glad att denna uppfattning delas av mina kollegor i Konstitutionsutskottet och att riksdagen var enhetlig i sitt beslut.

Inga kommentarer: