tisdag 27 januari 2009

Minska ungdomsbrottsligheten

Nästan 1000 ungdomar mellan 15 och 20 år ägnar sig regelbundet åt rån. Deras livsstil och val av förebilder har redan i unga år blivit fel. Det är viktigt med lag och ordning samt synliga poliser. Sambandet mellan brott, utredning och insatser från samhällets måste vara tydliga utan tidsspill. Lika viktigt är att unga människor ser framtiden an med tillförsikt. I dagens internationella lågkonjunktur är insatser inriktade mot att minska arbetslöshets hos ungdomar extra viktigt. Jag anser därför att Alliansens satsningar instegsjobb och utbildning är helt rätt. Ungdomar behöver se en framtid i att leva ett lagligt liv.

Inga kommentarer: