söndag 25 januari 2009

Fler Moderater till Euparlamentet

Om fyra månader är det dags för val till Europaparlamentet. Ju färre som röstar desto större är risken att ett fåtal personer kan styra valutgången. Jag tror på EU när det gäller frihandel, fred och det öppna samhället. Med fler som röstar i valet till EU finns möjlighet att de svenskar som representerar Sverige kan känna råg i ryggen . Jag är också övertygad om att ju fler som röstar i EU-valet desto fler mandat kan vi moderater få. Om alla aktiva moderater kan övertala vardera fem personer att rösta blir det Moderat valseger. För säkerhets skull - tala med tio.

Inga kommentarer: