torsdag 29 januari 2009

Förringa inte förintelsen

Eftersmaken känns bitter. När Riksdagen i tisdags högtidlighöll Förintelsens minnesdag. Vi får aldrig glömma det brott som nazisterna genomförde mot den judiska befolkningen under andra världskriget. Lena Hjelm Wallén, en av två inbjudna högtidstalare, valde i sitt tal att också tala om den rådande konflikten vid Gaza. För mig är hennes tal ett svek mot att ta avstånd från förintelsen. Hennes tal är också ett bidrag till att förringa de grymheter som nazisterna utförde. Talet är ett avståndstagande från att faktiskt medvetandegöra det ansvar som västvärlden har till att förintelsen fortgick. I flera länder fanns kunskap om vad som skedde i Tyskland men valde att tiga istället för att agera. Det som sker på Gaza får aldrig vara en grund för antisemitism. Händelserna på Gaza får heller inte användas för att förringa förintelsen.

Inga kommentarer: