onsdag 28 januari 2009

Alliansen satsar på framtiden

I dag delade socialdemokraterna ut flygblad vid min tunnelbanestation. Deras budskap var att Sverige behöver en ny väg för att ta sig ur den ekonomiska krisen, deras huvudförslag var att regeringen skall tillsätta en jobbkommission. Personligen tror jag inte ett dugg på fler kommissioner eller alltför frikostiga stödinsatser. Däremot anser jag att det är viktigt att dämpa den ekonomiska nedgången som följer av den internationella finanskrisen. Alliansen vidtar åtgärder för 2009 om sammanlagt 8 miljarder kronor. Beräknat på 2008 och 2009 omfattar satsningarna drygt 40 miljarder kronor, en hissnande summa. De åtgärder som regeringen föreslår i sin proposition omfattar: Stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa i form av bland annat coachning och fler praktikplatser. Förstärkt stöd till långtidsarbetslösa genom fördubbling av kompensationen till arbetsgivare för nystartsjobb. Fler platser på yrkeshögskolan och yrkesinriktad gymnasial utbildning. Omfördelning av medel mellan universitet och högskolanÖkad satsning på infrastruktur. HUS-avdrag för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Enligt min uppfattning är detta satsningar som siktar på att såväl bidra till att underlätta den nuvarande krisen som att rusta Sverige för framtiden.

Inga kommentarer: