söndag 25 januari 2009

ip-adresser och internet

Att stoppa fildelning med stöd av ip-adresser blir ett slag i tomma luften. Programvaror som maskerar avsändaren finns att ladda ned, köpa, låna, kopiera i all oändlighet. Direktivet om att identifiera fildelar med stöd av ip-adresser blir enligt min mening ett slag i den tomma luften. För mig är det tydligt att tekniken befinner sig i ett paradigmskifte. Den nu pågående diskussionen påminner mig om de historiska lagkraven om att all litteratur skulle vara godkänd av kungen eller kyrkan för att få tryckas. När tekniken utvecklades ytterligare blev det skriftliga godkännandet omöjligt att upprätthålla. Jag är övertygad om att så också kommer att ske med Internet De rättighetsinnehavare som ligger i täten när det gäller användandet av den nya tekniken får ett försprång före övriga.

Inga kommentarer: