torsdag 29 januari 2009

Pensionsdjungeln

Frågan om den egna framtida pensionen bör intressera alla. Pensionen är inte endast en fråga för politiker och pensionärer. Under 90-talet förändrades pensionssystemet från att vara förmånsbestämt till att vara avgiftsbestämt. Förändringen innebär att var och en av oss har ett större ansvar för att förvalta sitt pensionskapital. Med eget ansvar följer skyldigheter, att skaffa kunskap, att vara intresserad och aktiv i sina val. För att kunna välja krävs kunskap och därför anser jag att undervisning om privatekonomi måste ingå i utbildningen på grundskole- som gymnasienivå. Många ungdomar ä ointresserade av pensionsfrågor - ålderdomen upplevs inträffa om en evighet. Motsägelsen är stor eftersom det är i unga som möjligheten att påverka den framtida pensionen är som störst. I 60-års åldern är påverkansmöjligheten mindre. Jag anser också att försäkringsbolagen har ett ansvar för att tydliggöra sin information, inte enbart generellt utan tydligt redogöra för vad begreppen innebär inom respektive bolag och för respektive försäkringsslag. Självklart måste också informationen vara jämförbar och enhetlig. Marknaden kan säkert än en gång vara avgörande och tvinga fram förbättrad information. Det försäkringsbolag som inte är tydlig i sin information får vare sig nya kunder eller behålla de gamla. Kunderna kan nämligen flytta sitt pensionsbelopp.

Inga kommentarer: