måndag 19 januari 2009

Mer i plånboken

Med januarilönen blir det fler kronor i plånboken efterskatt. Den som kännar 250 00 kronor per år får behålla 1198 kronor mer per månad efter det att skatten är avdragen. För personer över 65 år är jobbskatteavdraget än högre - 2291 kronor per månad. Min gissning är att jobbskatteavdraget kommer att ha större betydelse för den faktiska höjningen av disponibelt belopp än eventuella löneökningar under 2009. Enligt min uppfattning är det angeläget att också i en lågkonjunktur stimulera till arbete, det är inte tillräckligt att fokusera på insatser för att stödja näringsliv och företagande. Vilket är vad Alliansen också gör.

Inga kommentarer: