onsdag 21 januari 2009

Lön för mödan

Om några dagar kommer den för många efterlängtade januarilönen. Genom Alliansens jobbskatteavdrag kommer lönen att vara högre. Linjen att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att försörjas genom olika former av bidrag blir tydligare. Alla har ett ansvar för sin egen försörjning. I Alliansens politik hindrar inte skatterna nya jobb och företag att växa fram. Syftet med politiken är att bryta bidragsberoendet och att göra det möjligt för fler att kunna leva på sin lön. Skatter och bidrag påverkar på ett sätt som gör att det lönar sig allra sämst att arbeta för dem med låga inkomster. Därför har moderaterna och Alliansen riktat huvuddelen av skattesänkningarna mot dem som tjänar minst. Det arbete vill vi fortsätta med och det är extra viktigt i en lågkonjunktur. Endast med fler arbete och företag kan Sverige häva sig ur den internationella lågkonjunkturen.

Inga kommentarer: