tisdag 20 januari 2009

Barack Obama - USA:s president

Barack Obama - USA:s president Barack Obama - USA:s president Obama har nu svurit sin presidented och tillträtt uppdraget som USA:s president, världens mäktigaste ämbete. Att Obama är en lysande retoriker ställde stora förväntningar på hans installationstal. Jag sammanfattar talet som att Obama knöt samman sin plats med historien, den politik han avser att driva med såväl historien som framtiden. Den finansiella krisen fick stort utrymme med fokus på den vanlige amerikanen. Obama lyfte också upp den enskildes ansvar och betydelse för såväl att forma sitt eget liv som för att bidra till USA storhet. Kommunism och andra totalitära regimer nämndes med avståndstagande och för dess negativa inflytande. Framför allt var talet också en stor hyllning till USA och de värden USA står för - Alla människor har lika värde, att storhet aldrig är givet utan måste förtjänas liksom att USA är större än individen. Det skall bli intressant att följa hur Obama kommer att lyckas att fullfölja sina vallöften och vända den negativa utvecklingen i USA. Jag önskar honom lycka till med denna uppgift såväl för den enskilde amerikanens skull som för världen. Att USA har stort inflytande och förväntningarna på Obama är stora framgick tydligt i installationstalet.

Inga kommentarer: