onsdag 21 januari 2009

Forskning i kunskapssamhället

Forskningen ökar vid de svenska universiteten enligt SCB. Detta bådar gott för framtiden. I det moderna samhället är kunskap centralt och forskning nödvändigt. Forskning är viktigt inte bara för att utveckla ny kunskap utan också som en arbetsmetod. Föga förvånande är det de större universiteten som får störst andel av de ekonomiska resurserna, exempelvis Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Forskning av hög kvalité förutsätter en viss kreativ massa varför jag ser den ekonomiska fördelningen av resurser som positiv. De mindre universiteten och högskolorna är inte utestängda från forskningen genom att de har möjlighet till samarbete med de större universiteten. Jag anser inte att forskning skall tillämpas som en del i regionalpolitiken utan fokus bör vara just kunskapsutveckling.

Inga kommentarer: