fredag 23 januari 2009

Obama agerar nu

Obama rivstartar sitt presidentskap med att stänga Guantanamo. Utöver att initiativet är bra har frågan också ett stort symbolvärde. Jag hoppas att Obama fortsätter att sätta människovärdet högt och tar ytterligare initiativ till att förändra situationen för fängslade i USA. I annat fall är risken stor att ingen förändring sker och att den beordrade stängningen av Guantanamo endast blir en symbolhandling.

Inga kommentarer: