tisdag 20 januari 2009

Motsvarade talet förväntningarna?

Nja, med tvekan. Visserligen är tiderna hårda men det behövs också hopp och framtidsvisioner. Innehöll Obamas tal detta? Kanske - det beror på med vilka öron talet avläses. Jag är inte säker på vilka Obamas visionerna är. Min förhoppning är att retoriken om satsningar på framtiden grundas på markandsekonomiska principer med utrymme för företagande och människors initiativ och inte avser statliga planmässiga projekt. Jag vill gärna tolka Obamas tal om fred och frihet som en viljeinriktning att fortsätta tidigare presidenters aktiva arbete för fred och frihet i världen med fortsatt stöd för mänskliga rättigheter och demokratiska regimer. Den närmaste tiden lär utvisa vilken inriktning Obama kommer att välja för sin politik.

Inga kommentarer: