torsdag 15 januari 2009

Märkesåret 2009

I dag har Märkesåret 2009 inletts med en cermoni i Riksdagen. Märkesåret högtidlighåller minnet av delningen av Sverige och Finland i två länder 1809. Syftet med Märkesåret är att stärka samhörigheten mellan Sverige och Finland. Genom historien har Sverige och Finland haft ett nära samarbete. Delningen 1809 har inte inneburit att kontakterna mellan länderna upphört. Det finns fortfarande en stor grupp svenskspråkiga finländare, det är också vanligt med finländska studenter vid universiteten i Sverige. Min förhoppning är att märkesåret kan medverka till att kontakterna mellan Sverige och Finland utvecklas ytterligare. Det Nordiska samarbetet är bra för freden, miljön och välfärden.

Inga kommentarer: