torsdag 15 januari 2009

Ett modernt strandskydd

Idag har regeringen tagit ett viktigt steg för att utveckla strandskyddet. Lagrådet har tillsänts en remiss om nya regler för strandskydd.

Jag vill se ett strandskydd som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna. De obebyggda ständer som finns i Stockholm och i dess närhet behöver ett starkare skydd än vad de har idag. Samtidigt finns det andra delar av Sverige där stränderna är obebyggda, ja inte bara stränderna utan större delen av kommunen. För dessa regioner är fokus den centrala frågan för bygdens överlevnad att fler personer flyttar in.
I det nu liggande förslaget beaktas just de olika behov som finns i Sverige. Det differentierade strandskyddet förstärks i områden med högt exploateringstryck och gör det lättare att bygga hus vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder.

Min förhoppning är att sträckan från proposition till beslut i Riksdagen blir kort. Ett modernt strandskydd är viktigt för oss alla.

1 kommentar:

Björn sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.