torsdag 7 maj 2009

Nej till våldtäkt

Våldtäkt är ett fruktansvärt övergrepp mot en annan person. Enligt den EU-studie som redovisades för Europaparlamentet den 28 april är Sverige det EU-land som uppvisar högst andel anmälda våldtäkter per invånare. Vilket är oacceptabelt. Återfallsfrekvensen hos personer dömda för sexualbrott är hög varför rättsväsendet bör utveckla sina metoder i syfte förebygga återfall. Jag anser att lagstiftningen måste skärpas på flera punkter. Hormonmodulerade behandling är en av flera tillämpbara metoder. Behandlingen innebär att nivån av könshormon sänks med stöd av läkemedel. Internationella erfarenheter visar att risken för återfall i sexualbrott minimeras när hormonmodulerad behandling sker i kombination med samtalsterapi. I flera andra EU-länder och i vissa delstater i USA tillämpas hormonmodullerad behandling bland dömda sexualförbrytare . Inom den svenska kriminalvården finns strukturerade behandlingsprogram speciellt utformade för sexualbrottslingar, men detta är inte tillräckligt, återfallsfrekvensen i nya våldtäkter är för hög. Jag anser att tiden nu är mogen för att utveckla behandlingsmetoderna i syfte att minska risken för återfall. Att tillämpa hormonmodulerad terapi i större utsträckning än idag kan vara ett viktigt verktyg. I min motion till den Moderata Förbundsstämman i Stockholm har jag motionerat om införande av hormonmodulerad behandling vid sexualbrott. Stämman äger rum nu i helgen. Jag ser framemot stämmodebatten eftersom arbetet med att minska förekomsten av våldtäkter i samhället angår oss alla.

Inga kommentarer: