tisdag 5 maj 2009

Bygg mer

Stockholm är i skriande behov av fler bostäder. Tyvärr är det de unga och nyinflyttade som drabbas hårdast av att nybaggnationen stått still under många år. Det vilar ett stort ansvar på den borgerliga majoriteten i Stockholm att bygga fler bostäder. I Söderort byggs 12 000 bostäder de närmaste åren. Detta är inte tillräckligt. Bygg mer, bygg på höjden, bygg på tidigare obebyggda områden. Personligen anser jag att också Riksdagen har ett ansvar för att fler bostäder byggs - förändra plan- och bygglagen, översyn av möjligheterna till överklagande. Vi som redan har en bostad kan bidra genom en positiv attityd till nybyggnationer. Finns viljan ökar förutsättningarna för att fler bostäder byggs.

Inga kommentarer: