onsdag 6 maj 2009

Ett steg närmare Lissabon

De båda kamrarna i Tjeckien har idag röstat ja till att Tjeckien skall anta Lissabonfördraget. Det som nu återstår är att presidenten skall skriva under beslutet, vilket förhoppningsvis kan ske inom snar framtid. Processen med att anta Lissabonfördraget har satt många bollar i rullning, dels har medlemskapets villkor, skyldigheter och rättigheter diskuterats, men framför allt har frågan om formerna för det europeiska samarbetet debatterats. Jag hoppas att Lissabonfördraget kommer att ratificeras. Bollen som har sats i rull måste nå i mål.

Inga kommentarer: