måndag 4 maj 2009

Deklaration, igen

Sista dagen för att lämna in årets deklaration. Likaså dagen när årets inkomster och skatter framträder som tydligast. Alliansen har sänkt skattetrycket men ännu finns möjligheter till ytterligare sänkta skatter. Jag instämmer till fullo med finansministern om att statens budget skall vara finansierad, men det är inte samma sak som att skattetrycket skall vara fortsatt högt. Strofen " vi under skatter digna" från en studentvisa är tyvärr fortfarande relevant. Om väljarna ger Alliansen förnyat förtroende vid nästa val kan arbetet med att sänka skatten fortsätta.

Inga kommentarer: