måndag 4 maj 2009

Arbetslöshet kontra arbete

Alliansens politik med satsningar på arbetslinjen är allt viktigare. Börsen har vänt upp men det finns inget som tyder på att företagen har börjat anställa igen eller att antalet varsel minskar. Vårbudgeten har fortsatt fokus på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är inte säkert att de nya jobben uppstår i de yrken som motsvarar de arbetslösas kompetens eller på de platser där de arbetslösa bor. Det finns en risk att de arbetslösa inte uppmärksammar att det finns jobb att söka även under en djup lågkonjunktur och att motivationen att söka jobb minskar efter upprepade misslyckanden. Ytterligare en risk är att arbetsgivare tror att den som är långtidsarbetslös är mindre produktiv och därför tvekar att anställa. Därför är Alliansens prioritering av en arbetsmarknadsinriktad politik, exempelvis jobbskatteavdrag, nystartsjobb, jobbcoacher, helt riktig.

Inga kommentarer: