tisdag 5 maj 2009

LO-medlemmar tror på Reinfeldt

Enligt Skops senaste mätning ser en övervägande majoritet av LO-medlemmarna som hellre Reinfeldt än Sahlin som statsminister. Den socialdemokratiske partisekreteraren förklarar det bristande förtroendet för Sahlins som en reaktion på den pågående ekonomiska krisen. Jag instämmer i Beylans slutsats men drar slutsatsen ytterligare ett steg framåt, Sahlin har inte visat sig kompetent som partiledare. Överbudspolitik är inte lösningen på en finansiell kris. Undersökningen genererar flera frågor såsom om (s) har råd att låta Sahlin sitta kvar som partiledare? Om inte, vem skall i så fall ta över? Kan det möjligen vara så att det är såväl partiledaren som politiken som brister?

Inga kommentarer: