onsdag 22 juni 2011

Jobbskatteavdrag bra för barnfamiljer

För mig som moderat är det viktigt att alla barn får chansen att växa upp under ekonomiskt trygga förhållanden. Många människor hamnade i kläm under finanskrisen och för att möta krisens effekter har Alliansen genomfört, riktade satsningar till barnfamiljer. Bra villkor för barnfamiljer kräver god tillgång till barnomsorg, en bra skola och sjukvård, vilket vi också prioriterar. Familjer ser olika ut och Alliansens politik bygger på breda reformer och särskilt stöd till dem som behöver det mest.

Några av Alliansens viktigaste satsningar för barnfamiljer är:
* Fler i arbete
Grunden för en trygg ekonomi i barnfamiljer är arbete och att människor kan leva på
sin lön. Trots den djupa kris Sverige och övriga världen just gått igenom är det i idag 239 000 personer fler som arbetar jämfört med mars 2006 och arbetslösheten väntas gå ned till historiskt låga nivåer framöver. Bakom statistiken döljer sig människor och familjer som med minskad arbetslöshet fått makt över sin tillvaro och bättre möjligheter till försörjning.

* Lägre skatter på vanliga inkomster
Viktigt är också att förbättra låg- och medelinkomsttagares marginaler. Jobbskatteavdraget är därför en viktig reform för att förbättra för barn i familjer med små marginaler. En undersköterska har fått motsvarande en månadslön extra kvar efter skatt. Jobbskatteavdraget har stor betydelse för många föräldrars möjlighet att få ekonomin att gå ihop.

* Höjt flerbarnstillägg i barnbidraget
Bland barnfamiljer utgör de med många barn en förhållandevis stor andel av de hushåll som har en låg ekonomisk standard. Den 1 juli 2010 förstärkte därför regeringen flerbarnstillägget i barnbidraget. Detta med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.