torsdag 16 juni 2011

En språngbräda mot fortsatt demokratisering

Den 12 juni tjänstgjorde jag som valövervakare vid det turkiska parlamentsvalet med placering i den kurdiska landsdelen. Iakttagelserna och erfarenheterna från valet har nu sjunkit in och min slutsats är att Turkiet har gjort demokratiska framsteg men ännu är steget stort innan Turkiet kan betraktas som en demokrati. Premiärminister Erdogan och det styrande partiet APK har genomfört omfattande demokratiska förbättringar men mycket återstår. Med valresultatet i ryggen bör Erdogan snarast ta initiativet till att bjuda in övriga partier och oberoende kandidater till överläggning om konstitutionen Arbetet med att revidera konstitutionen är redan initierat av Erdogan. I ett demokratiskt land har också minoriteter rättigheter, till exempel rätten att kunna tala och skriva det egna språket och utöva sin kultur. Det är dags att Turkiet upphör att betrakta alla kurder som presumtiva terrorister och PKK-aktivister. Låt valresultatet vara avstampet till fortsatt demokratisering och ett steg i riktning mot EU-medlemskap.