fredag 6 maj 2011

Stockholmsmoderaternas förbundsstämma

Äntligen är det dags för förbundsstämma! Förbundsstämman är utan tvekan årets största politiska evenemang i stockholmsförbundet. Stämman pågår från fredagskväll till lördag eftermiddag. Ny förbundsstyrelse skall väljas samt propositioner och motioner behandlas. En av de viktigare propositionerna handlar om nomineringsreglerna för kandidater till förtroendeuppdrag. Skall Moderaterna vara det parti som står för transparens och utveckling behöver vi också utveckla och revidera vårt interna arbete såsom nomineringsregler. Propositionen innehåller flera bra förslag som rådgivande försöksnominering och även utveckling av nomineringskommittér och nomineringsstämma. Jag ser framemot en konstruktiv debatt.
Under de två stämmodagarna skall inte mindre än 75 motioner avhandlas. Ämnena spänner över alla politikområde - barn, utbildning, bostäder, cykelställ, äldrefrågor och skatter.
Mitt bidrag i motionsskörden handlar om behovet av sänkta flyttskatter. Skatten på vinst vid försäljning av bostäder är negativ för rörligheten på bostadsmarknaden, speciellt i Stockholmsregionen. Det finns ytterligare en motion skriven av Lars Almquist och Madeleine Kock som behandlar samma fråga. Nu bär det av till stämman och debatterna!