måndag 16 maj 2011

Hur står det till med innovationsstödet

Ingenjörsvetenskapsakademins granskning av hur det statliga finansiella stödet används är mer än välkommen även om läsningen av den första kartläggningen inte är munter. Det får inte vara så att de ekonomiska resurser som avsätts för uppfinnare och innovatörer omvandlas till ett förtäckt bidrag för administration och byråkrati. En region har angett att de erhåller 270 miljoner kronor per år i statligt stöd varav större delen går till cirka 60 organisationer och 450 rådgivare och nätverksbyggare. Naturligtvis behövs det organisation, struktur och administration för att hantera det offentliga ekonomiska stödet till uppfinnare. Men stödet får inte bidra till att administrationen och organisationen utvecklas till en självgödande börda som är sig själv nog.

2012 skall Allianseregeringen presentera en ny nationell innovationsstrategi. Denna måste enligt min mening ha ett klart och tydligt fokus på uppfinnarna och innovatörerna och mindre fokus på administration. Sverige har toppat EU:s innovationskraftsindex varje år sedan 2006. med rätt fördelat finansiellt stöd kan Sverige höja sig till EU-toppen också vad gäller antalet innovatörer. Idag kommer Sverige först på 13:e plats.