torsdag 28 april 2011

Bostadsbyggande i framkant

Bostadssituationen i Stockholm är enligt min uppfattning ohållbar. Jag tror att detta är en uppfattning som delas av de flesta. Den som vill göra det enkelt för sig tar ofta till argumentet om att möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är orsaken till bostadsbristen. Det finns också de som hävdar att det inte finns någon bostadsbrist om inflyttningen till Stockholm måste begränsas.

För min del anser jag att inget av ovanstående argument är trovärdigt. Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter påverkar på intet sätt antalet bostäder. Att begränsa människors rätt att själv bestämma bostadsort är vare sig önskvärt eller lämpligt.

Det finns endast en metod för att öka tillgången av bostäder – bygg mer. Framförallt handlar det om att bygga bostäder där människor vill bo. Att vi som redan har en bostad kan stoppa alla planer på nybyggnationer är i det närmaste befängt. I det fall dagens situation hade gällt historiskt skulle inte några nya byggnader ha tillkommit efter det att Gamla Stan byggdes. Jo, kanske några av kulturhusen på Södermalm men i övrigt skulle det ha varit stopp för Stockholms utveckling.

Vad Stockholm behöver idag är nytänkande, mer av politiskt mod och en vilja hos alla stockholmare om att bidra till att Stockholm skall fortsätta att utvecklas.

Vilka kommer omdömena att bli om vår tids bostadsbyggande? Epoken då byggandet i princip stod stilla? Epoken då det byggdes men inte tillräckligt och det som byggdes var inte nydanande?

Självklart skall Stockholm fortsätta att vara en attraktiv stad att leva och arbeta i. Jag anser att det bör byggas mer där människor vill bo, är det brist på ledig tomtmark – bygg på höjden. Tänk om 2010-talet kan bli det årtionde när Stockholm äntligen utvecklas till en storstad med byggnader som är minst lika höga som Turning Torso i Malmö.