torsdag 10 februari 2011

Ett bra land att åldras i

I kontakt med andra personer får jag ofta frågan om de äldres villkor, framför allt pensioner och omsorg Frågorna är berättigade. Många äldre, framför allt äldre kvinnor har en låg pension och dagstidningarna innehåller ofta reportage om brister i äldreomsorgen. För mig och Moderaterna är det viktigt att Sverige är ett bra land att leva och åldras i. Äldre personer skall ha en rimlig ekonomisk situation, uppleva trygghet, gemenskap och trygghet i samhället. Äldreomsorgen skall vara utformad så att det finns möjlighet till självbestämmande. Det skall vara möjligt att leva tillsammans med sin partner också som äldre liksom möjligheten att ha husdjur i äldreboende.

En förutsättning för ekonomisk trygghet i ålderdomen är att fler i samhället arbetar men också att själv arbeta så länge som möjligt. Skattenivån är avgörande för hur mycket som blir kvar att leva på. Alliansen har därför sänkt skatten i tre steg, framför allt är skatten sänkt för de personer som har låg pension.

Stabilitet i pensionssystemet bygger på att pensionerna följer den ekonomiska utvecklingen i stort. Därför är det viktigt med ordning och reda i statsfinanserna. Lika viktigt är att pensionssystemet är transparent och förutsägbart. Den summa som betalas ut i pension skall inte komma som en överraskning den dagen pensionen börjar utbetalas. Sverige har EU:s starkaste offentliga finanser, ett långsiktigt stabilt pensionssystem och en blocköverskridande pensionsöverenskommelse. Men detta räcker inte Alliansen fortsätter arbetet med att förbättra livsvillkoren för de äldre.