torsdag 17 februari 2011

Hyresrätten behövs

I en fungerande bostadsmarknad ingår hyresrätten som en av flera boendeformer. Hur människor skall bo bestäms bäst av var och en och inte av politiker. I Stockholm har det byggs cirka 5 500 lägenhet per år vilket är bra, men det är fortfarande för lågt i förhållande till befolkningsutvecklingen. Situationen är den samma i övriga Sverige. Tre av fyra kommuner har brist på hyresrätter.

Alliansen har genomfört flera förbättringar för att hyresmarknaden ska fungera smidigare, för att fler ska bygga och äga hyresfastigheter. I samarbete med bostadsmarknadens parter har Alliansen arbetat fram nya regler för de kommunala bostadsaktiebolagen och hyressättningen i dessa. Hyresgästerna har även fått en ny skyddsregel som ska motverka kraftiga hyreshöjningar. De nya reglerna gäller från årsskiftet.
Alliansen underlättar även nybyggnationer genom att förenkla reglerna för planprocessen. En ny plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011.

Vi moderater kommer att arbeta vidare med hur hyresrätten kan utvecklas och göras mer attraktiv.