torsdag 17 mars 2011

Statliga bolag

Med riksdagsbeslutet den 16 mars gjorde de rödgröna och Sverigedemokraterna gemensam sak och röstade emot en modernisering av de idag tre helt eller delvis statligt ägda bolagen Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, Posten Norden, Telia Sonera

Riksdagsbeslutet medför att staten fortsätter med sin dubbla roll som både domare och spelare på en och samma gång. Istället för att renodla rollen som lagstiftare och därmed vara den part som fastställer regelverket.

Den svenska statsskulden uppgår till 1 100 miljarder kronor. De statliga företagen betingar ett värde om cirka 600 miljarder kronor. Om Alliansens linje hade segrat skulle intäkterna från försäljningen använts till att amortera av statsskulden. En minskad statsskuld hade gjort Sverige bättre rustad att klara av kommande kriser.

Med Alliansens i regeringsposition gick Sverige ur den finansiella krisen som ett av de mest lyckosamma länderna i Europa. Ur detta perspektiv är det tråkigt att Alliansens politik nu motarbetas. Alliansens linje behövs för att Sveriges positiva utveckling skall fortsätta.