tisdag 18 januari 2011

Utbyggd infrastruktur infrastruktur i växande region

Stockholm slår alla rekord i tillväxt. Varje år växer staden med minst 20 000 invånare. Behovet av utbyggd infrastruktur är i det närmaste akut. Samtidigt som bilköerna ringlar fram på Essingeleden, tunnelbanan är överfull och restiderna växer debatterar den rödgröna vänster oppositionen om Förbifart Stockholm verkligen skall byggas. De vill rentav stoppa byggnationen. Resonemanget om att Stockholm istället för Förbifart Stockholm skall satsa på kollektivtrafiken håller inte. Ett utbyggt vägnät är en förutsättning för utbyggd kollektivtrafik.

I dagens postskörd fanns ett brev från Region Skåne om behovet av ytterligare en fast förbindelse över Öresund, att förbindelsen är nödvändig för regionens utveckling, utbyggd järnväg och kollektivtrafik liksom ett utbyggt regionalt tågsystem. Behoven i Stockholm är desamma!.

Det är högtid att Stockholmsregionen får en fast förbindelse över det vatten som delar staden. Vi stockholmare kan inte vänta längre på Förbifart Stockholm.