onsdag 27 oktober 2010

Vårdföretagarna blir fler

Vårdförbundets företagarverksamhet har väckt gehör från sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har varit lyckosam. Fler än 600 barnmorskor och sjuksköterskor har anmält intresse för att starta vårdföretag. Hittills har 26 företag startats. Det är utan tvekan ett strålande resultat med tanke på konjunkturläget. Med fler vårdföretag ökar möjligheten till kvalitetsutveckling inom vården till nytta för såväl patienter som anhöriga och personal. Enligt Vårdförbundet kan antal vårdföretag öka ytterligare. Med Alliansens politik ökar möjligheterna, för alla.